Răspunde la: Expozitii

#1751
Sanki
Participant

Caricaturistul timi?orean Nick Lengher va expune mâine, ora 13.13, la Clubul caricaturi?tilor „Sorin Postolache”, de la pizzeria „Cuptorul cu lemne”, o serie de lucr?ri realizate de-a lungul timpului ?i incluse în expozi?ia sugestiv intitulat? „Umor geometric”. Nick Lengher este absolvent al Facult??ii de Limba ?i Literatura Român?, a f?cut ziaristic? la cotidianul timi?ean „Die Warheit”, iar din anul 1980 a început s? organizeze expozi?ii de caricatur?, atât în ?ar?, cât ?i peste hotare, în Bulgaria, Polonia sau Serbia-Muntenegru. Bucure?tenii care doresc s? participe la vernisaj sunt a?tepta?i la „Cuptorul cu lemne”, din bd. Pache Protopopescu nr. 63.