Răspunde la: revista HELION

#3593
_Maxim
Participant

A aparut si revista Pro-scris, unde se afla doua cronici la almanahul science fiction 2007 (primul, din decembrie 2006)
„Farmecul discret al restaura?iei” de C?t?lin Ionescu
http://proscris.110mb.com/Ps47-50/cat47h.htm
Încercînd s? m? dumiresc asupra Almanahului Science Fiction 2007 realizat de clubul Helion din Timi?oara cu „sprijinul major” al cîtorva reprezentan?i de seam? ai „anticipa?iei române?ti actuale”, îmi aduc aminte de dou? broshuricutze al c?ror aspect mi-a amintit de primele numere C.P.S.F. citite de mine (1970).
În vara anului trecut, în drum spre o ie?ire duminical? la iarb? verde, am descoperit cu pl?cut? uimire, la un chio?c RODIPET, numerele 575 ?i 576 din C.P.S.F. Anticipa?ia. Am trecut cu vederea coper?ile anacronice ?i… pl?cerea mi-a fost spulberat? de adun?tura de prelu?ri, retip?riri ?i texte vechi – unele de cel pu?in 10 ani. C?r??el-isme.
Încerca?i s? v? imagina?i ce simte un copil care vede pr?jitura favorit? ?i cînd o gust?, stupoare, guri?a i se umple de rînced ?i de acru ?i… Exact a?a m-am sim?it eu. Are rost s? mai discut?m de minusurile ?i prostiile realizatorilor? Frac?iuni de secund? fusesem alarmat c? îmi lipsesc numerele 569 .. 574, întindeam mîna spre telefonul mobil s? sun un prieten din Bucure?ti… Ulterior am verificat adresa sitului http://www.anticipatia.kogaion.ro. Am primit un „403 forbidden” sec ?i am încadrat erata de pe ultima pagin? a num?rului 576 la umor negru. C.P.S.F. a murit. Asta e.
Almanahul Science Fiction 2007este realizat de un grup de oameni cu experien?? – ?i editorial? ?i de fandom – nominaliza?i pe pagina cu sumarul ?i adresele redac?iei. Celor complexa?i c? nu cunosc semnatarii articolelor, pove?tilor ?i coper?ilor, le recomand s? apeleze la redac?ie prin email sau prin telefon – almanahu’ nu con?ine astfel de date.
Adev?rul este c? realizarea unui almanah science-fiction în aceast? Românie supraaglomerat? de oferte editoriale F & SF este un act de curaj. Probabil c? din acest motiv echipa a încercat s? atrag? cititorii cu o metod? oarecum inedit?: intrigarea cititorului documentat. Mea culpa: nu am idee cum s-au gîndit la ceilal?i posibili cititori/cump?r?tori ?i nici m?car dac? s-au gîndit.
Publicitatea din http://www.roSFonline.ro începe cu „primul almanah SF de dup? revolu?ie” ?i ceva mai încolo se adaug? „un produs 100 % Helion”. La urma urmelor crede?i c? celelalte almanahe (Nautilus (2001), Solaris (2003), Anticipatia (8 apari?ii în perioada 1990 .. 2000) ?i parc? ?i un ?tiin?? ?i Tehnic?) au fost SeFe? Citi?i-l pe ?sta ?i mai vorbim.
În editorial se precizeaz? c? Almanahul Science Fiction 2007 a fost realizat cu „sprijinul major” al cîtorva reprezentan?i de seam? ai „anticipa?iei române?ti actuale” ?i c? aceast? edi?ie „este probant? pentru crea?ia s.f. româneasc?”. Pe cale de consecin??, cititorul documentat, distras de utilizarea „s.f.” ?i „anticipa?ie” ca sinonime, î?i va introduce ideea-fitil c? ??tia-s „greii”, ceilal?i reprezentan?i nefiind nici „de seam?”, nici „reprezentan?i” ?i poate nici „majori”. ?i va achizi?iona 3 exemplare, unul pentru acas?, unul pentru tramvai (metrou, tren, bus, taxi etc.) ?i unul pentru ?ef.
Almanahul începe – în buna tradi?ie a almanahurilor Anticipa?ia – cu un set de articole aproape ?tiin?ifice, menite s? debusoleze orice alt? încercare a cititorului de a r?mîne uimit de vreo poveste fantastic?, continu? cu con?inutul ?i se încheie apoteotic, cu 20 de pagini pentru rebusi?ti.
Iar cirea?a de pe tort o g?si?i pe coperta 4 unde sîntem invita?i s? c?ut?m „din timp” edi?ia estival? care „apare în mai 2007” (?i în care, cine ?tie, poate vom g?si textele premiate la Atlantykron).
28.01.2007
PS. Sper c? v-am transmis ?i vou?, cititorilor rîndurilor de mai sus, senza?ia amestecat? cu care m-am procopsit ?i pe care nu o doresc nim?nui.