Răspunde la: SALONUL NATIONAL DE BANDA DESENATA CARACAL 2007

#3803
CAV
Participant

SALONUL INTERNA?IONAL AL BENZII DESENATE CRE?TINE CARACAL 2007
Edi?ia a III-a

Data de desf??urare: 13-14 APRILIE 2007
Sala de expozi?ie: Foaierul Casei de Cultur?
Forma manifest?rii: BAND? DESENAT? & ILUSTRATIE.

PROGRAM
Vineri, 13 aprilie (începând cu orele 17. 00):
– Deschiderea manifest?rii
– Vernisarea expozi?iei rezervate desenatorilor consacra?i ?i concuren?i
– Prezentarea creatorilor B.D. expozan?i
– Recital folk
– Expozi?ie de albume B.D. cu vânzare
– Videoexpozi?ie BD
Sâmb?t?, 14 aprilie (începând cu orele 10.30):
– Mas? rotund? cu tema: “INTERSEC?II: BANDA DESENAT? ?I CRE?TINISMUL“
– Atelier de crea?ie (demonstrativ)
– Decernarea premiilor pentru concuren?ii câ?tig?tori, participan?i la concursul de crea?ie BD.
– Închiderea manifest?rii

REGULAMENT GENERAL
DESENATORII INVITA?I/ JURIUL sunt ruga?i s? confirme participarea cu cel pu?in o lun? înainte (13 martie). Pân? la data de 1 aprilie vor anun?a TELEFONIC (exclus net-ul) num?rul plan?elor BD/ materialelor, dimensiunile acestora, alte indica?ii. Pentru bunul mers al activit??ii, invita?ii sunt ruga?i s? soseasc? cu câteva ore înainte de deschidere, pentru a-?i preg?ti standurile (desenele pot fi trimise din timp pentru expozi?ie, de aranjarea standului ocupându-se în acest caz organizatorul).

PENTRU CONCUREN?II CE PARTICIP? LA CONCURS:
Concursul se desf??oar? pe o sigur? sec?iune: BAND? DESENAT?, al?turi de care participantul va putea anexa ?i ilustra?ie BD.
Tema: CRE?TINISMUL.
Sunt acceptate toate tehnicile de realizare (clasice sau moderne).
Nu sunt admise lucr?rile cu tent? obscen? sau ofensatoare.
Concuren?ii care au ocupat locurile I în edi?iile anterioare nu mai pot participa la concurs, ci au statut de invita?i de onoare.
Fiecare autor poate participa cu minim o lucrare de band? desenat? (B.D.) al?turi de care pot fi expuse spre jurizare trei ilustra?ii BD.
Lucrarea B.D. nu va dep??i trei coli format A3 sau A4 (alb/negru sau color).
Dimensiunea ilustra?iei se va încadra între 13×18 ?i 40×60 cm.
Lucr?rile intrate în expozi?ie, se vor returna dup? ce vor intra în foto-baza de date a Salonului (ulterior, ele vor fi incluse într-un album B.D. al sec?iei de art?, al Casei de Cultur?, album ce va fi prezentat în cadrul ZILELOR MUNICIPIULUI CARACAL).
Lucr?rile câ?tig?toare vor fi premiate ?i vor putea participa mai departe, la saloanele de profil (na?ionale sau interna?ionale) din ?ar?.
Creatorii vor scrie pe spatele lucr?rilor (dreapta jos): NUMELE ?i PRENUMELE, VÂRSTA, ADRESA, NR. de TELEFON, INSTITU?IA (dac? este cazul!).
Lucr?rile vor fi predate în plicuri sau colete, po?tal sau direct la institu?ia organizatoare CASA DE CULTUR? RADU ?ERBAN , str. CUZA VOD?, nr. 8, tel. 0249 512067.
Detalii pute?i afla ?i la nr. de telefon mobil: 0743 568774 – VIOREL CHIREA.
Data ultim? de primire a lucr?rilor este 1 aprilie
Jurizarea se va face pân? pe data de 8 aprilie, urmând ca pe 10 aprilie, s? fie comunicate rezultatele.
Avându-se în vedere experien?a juriului (desenatori ?i scenari?ti din ?ar? ?i din str?in?tate, cu o bogat? experien?? B.D.), decizia final? este INATACABIL?!
Prin participare se consider? acceptate condi?iile prezentului regulament.
PARTICIPA?I! Poate fi primul pas…