Re: Comunicat de presa:

#3098
_Maxim
Participant

PRIM?RIA MUNICIPIULUI CARACAL
ASOCIA?IA BEDEFILILOR- ROMÂNIA
CASA DE CULTUR? RADU ?ERBAN
DIREC?IA PENTRU CULTUR?, CULTE ?I PATRIMONIUL NA?IONAL OLT
SALONUL NA?IONAL DE BAND? DESENAT?
C A R A C A L 2 0 0 6
EDI?IA A II-A

…CEA MAI IMPORTANT? MANIFESTARE PLASTIC? ANUAL? DIN CARACAL G?ZDUIE?TE ATÂT EXPOZI?IA DE GRUP A DESENATORILOR PROFESIONI?TI DIN TOAT? ?ARA, PRECUM ?I CREA?IILE TINERILOR CREATORI DEBUTAN?I DIN CARACAL SAU DIN ?AR?. SALONUL NA?IONAL DE LA CARACAL ESTE A DOUA MANIFESTARE IMPORTANT? DE PROFIL PE ?AR?, DUP? SALONUL INTERNA?IONAL CE ARE LOC ANUAL ÎNTR-UNUL DINTRE ORA?ELE: BUCURE?TI, CRAIOVA, CONSTAN?A SAU BRA?OV…
CASA DE CULTUR? RADU ?ERBAN- CARACAL
12- 13 MAI, ORELE 17.30 (VINERI) ?I 10.00 (SÂMB?T?)
INTRAREA LIBER?