Re: Concurs HBO

#2041
_Maxim
Participant

HBO România anun?? cea de-a VII-a edi?ie a
“Concursului National de Scenarii”
Edi?ia 2007

“Concursul National de Scenarii” se afl? deja la cea de-a VII-a edi?ie.
HBO Romania va organiza ?i în acest an Concursul în parteneriat cu APFR (Asociatia Pentru Promovarea Filmului Romanesc), organizatorul Festivalului Interna?ional de Film Transilvania (TIFF), continuând colaborarea început? în 2005.
HBO ?i-a cl?dit reputatia de cel mai mare canal de film din lume ?i a reu?it s? fie în România o prezen?? concret?, dincolo de micul ecran.

«Concursul National de Scenarii» initiat de HBO Romania este unul din proiectele noastre semnificative, devenind deja o traditie. Tot o traditie reprezinta si organizarea lui în parteneriat cu cel mai credibil eveniment de film din Romania. O parte dintre câ?tig?torii edi?iilor anterioare ale concursului lansat de HBO România s-au afirmat în scurt timp nu numai la nivel na?ional, ci ?i în afara grani?elor ??rii noastre, demostrând seriozitatea ?i autenticitatea Concursului.

Ini?iat la Cluj în urm? cu 6 ani, TIFF ?i-a câ?tigat o bine-meritat? reputa?ie na?ional? ?i interna?ional?, fiind identificat ca cel mai important eveniment de film din ?ara noastr?. În acest context, motivele asocierii «Concursul National de Scenarii» initiat de HBO Romania si TIFF sunt evidente: este vorba de dou? proiecte curajoase, prin care organizatorii î?i propun s? provoace ?i sus?in? schimbarea într-un domeniu care o merit? din plin: filmul. Mai mult, HBO Romania are convingerea c? TIFF va asigura o bun? expunere tinerilor finali?ti.

Anul acesta am initiat un proiect mai facil si mai sigur pentru inscrierea scenariilor, punand la dispozitia participantilor un site dedicat acestui concurs: http://www.hbo.ro/concursscenarii. Toate inscrierile la «Concursul National de Scenarii» – editia 2007 se pot face numai prin intermediul acestui site.

Premiile oferite de catre HBO Romania in cadrul Concursul National de Scenarii sunt urmatoarele:

· ”Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de lung metraj” este in valoare de 2000 USD. In cazul in care scenariul declarat castigator este realizat de mai multi autori, premiul oferit urmeaza a fi impartit in mod egal intre acestia.

· ”Premiul HBO pentru cel mai bun scenariu de scurt metraj” este in valoare de 1000 USD. In cazul in care scenariul declarat castigator este realizat de mai multi autori, premiul oferit urmeaza a fi impartit in mod egal intre acestia.

· ”Premiul HBO – 3 zile la TIFF” este un premiul care a aparut anul trecut si pe care dorim sa-l oferim si anul acesta: el va fi pus la dispozitia celor 6 (sase) finalisti ai celor doua categorii si consta in urmatoarele: : 3 zile de festival al c?ror cost va fi acoperit integral (pe lâng? cazare ?i transport acest pachet include ?i accesul gratuit al finali?tilor la toate proiec?iile ?i invita?ii VIP la evenimentele speciale ce vor avea loc în aceste zile – detalii despre aceste evenimente pute?i gasi pe site-ul http://www.tiff.ro , începand cu data de 25 mai 2007).

NOTA IMPORTANTA! Depunerea scenariilor se poate realiza numai prin intermediul website-ului http://www.hbo.ro/concursscenarii.

Juriul
Componenta juriului va fi comunicat? în preajma zilei de 20 martie.

Conditii de participare la Concurs privitoare la scenariile inscrise
Pentru a putea participa la Concursul National de Scenarii- editia 2007, scenariile inscrise vor trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii(cumulate):
sa fie scrise in limba romana
sa respecte regulile generale de concepere, scriere si editare aplicabile in cazul oricarui scenariu. In acest sens nu vor fi admise in concurs povestiri, scurte scene umoristice (sketch-uri), povestiri care sa contina numai elemente de dialog fara a avea elemente descriptive a actiunii respective, scrisori etc.
sa fie originale. Autorul nu se poate inscrie in concurs cu scenarii care sunt fie adaptari fie preluari ale altor scenarii.
sa fie complete
sa aiba lungimea maxima de 125 (o suta douazeci si cinci) pagini in cazul scenariilor de lung metraj si maxim de 40 (patruzeci) de pagini in cazul scenariilor de scurt metraj.
sa contina o prezentare a subiectului de maxim 1 (una) pagina
sa NU contina nici un indiciu/referire cu privire la autorul scenariului.

Perioada de desfasurare a concursului
Inscrierile pentru Concursul National de Scenarii– editia 2007 urmeaza a se desfasura in perioada 01 martie 2007 – 15 aprilie 2007, urmand ca in data de 21 mai 2007 sa fie anuntati cei trei finalisti ai urmatoarelor categorii :
– categoria scenariu de lung metraj
– categoria scenariu de scurt metraj

Depunerea scenariilor pentru ambele sectiuni (scurt si lung metraj) se va putea realiza in perioada 1 martie 2007 – 15 aprilie 2007. Ora 24 a zilei de 15 aprilie este ultima data exacta la care un scenariu se poate inscrie la Concursul National de Scenarii – editia 2007.

Anuntarea castigatorilor se va face in cadrul Festivalului International de Film Transilvania urmeaza a se desfasura la Cluj in perioada 1 iunie 2007 – 10 iunie 2007.
Toate aceste informatii vor fi prezente pe site-urile:
http://www.hbo.ro ?i
http://www.tiff.ro

Ca si anul trecut toti finalistii pot avea scenariul publicat pe http://www.liternet.ro printr-un acord ce dat prin intermediului unui checkbox pe parcursul inscrierii in concurs.

Nota finala
Protectia datelor personale : In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, organizatorul isi asuma obligatia de a nu face disponibile in nici un fel datele personale ale participantilor fara acceptul acestora, dat in conditiile legii.

Numele participantilor nu vor fi facut public, ce exceptia numelor celor 6 (sase) finalisti.

Organizatorii nu raspund pentru informatiile oferite de catre candidati in vederea inscrierii in concurs decat in limitele verificarilor cu buna credinta ce le revin spre buna organizare si desfasurare a concursului si spre asigurarea egalitatii in drepturi a participantilor. Depistarea pana la momentul decernarii premiilor sau chiar ulterior acesteia, a oricaror incalcari, de catre orice participanti, a conditiilor de inscriere la concurs, da dreptul organizatorilor sa revoce premiul acordat

Organizatorii garanteaza respectarea de catre organizatori a legislatiei in vigoare cu privire la drepturile de autor si drepturile conexe precum si cu privire la orice alte drepturi cuvenite candidatilor, in conditiile stabilite pentru inscrierea si participarea la concurs.