Re: de la trimisul nostru special, Ciubi :))

#3428
_Maxim
Participant

CONCURSUL NA?IONAL DE BAND? DESENAT? BUCURESTI 2006 – CONSTAN?A 2007
Re?eaua Alian?elor Franceze din România, Asocia?ia Jum?tatea plin? ?i Asocia?ia Bedefililor, co-organizatori ai Salonului Interna?ional de Band? Desenat? din România, lanseaz? în parteneriat cu Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii CONCURSUL NA?IONAL DE BAND? DESENAT?.
Lansarea oficiala a concursului se va face in cadrul Salonului Interna?ional de Band? Desenat? de la Bucure?ti din 19-22 octombrie 2006, iar câ?tig?torii vor fi invita?i la urm?toarea edi?ie a Salonului ce va avea loc la Constan?a in mai 2007.
Banda desenat?, supranumit? a 9-a art?, este una dintre cele mai importante forme de comunicare plastic? ?i literar?, aflându-se la confluen?a dintre desen, pictur?, fotografie cu proza, poezia, pamfletul etc. Înc? de la sfâr?itul secolului al XIX-lea, în rândul copiilor, dar ?i al adul?ilor din toat? lumea, aceast? form? de expresie se bucur? de o mare popularitate. De aproape 50 de ani, în ?coli de art? si universit??i din ??rile francofone, din Japonia si din Statele Unite ale Americii au fost create departamente practice sau teoretice de band? desenat?. Aceast? disciplin? este azi considerat? purt?toarea prospe?imii plastice, dublat? de aventuri literare din ce în ce mai complexe, într-o c?ma?? de reflexie îndr?znea?? asupra lumii ce ne înconjoar?. Concursul Na?ional de Band? Desenat? dore?te sa elibereze aceast? energie a copiilor ?i tinerilor din România in vederea cre?rii unei c?i de profesionalizare.
Acest concurs de crea?ie de band? desenat? se adreseaz? tinerilor între 13 ?i 23 de ani ce locuiesc în România ?i nu au mai fost publica?i.

-Tema concursului este: „A venit vacan?a…”;
-Se participa cu o singur? plan??, în format A3, numai pe verso.
-Tipul de hârtie, num?rul de cadre ?i de culori sunt la alegerea candida?ilor.
-Dialogurile trebuie s? fie exclusiv în român? sau francez?.

Plan?ele vor fi trimise prin po?t? înainte de 15 aprilie 2007 la urm?toarea adres?:
Concurs BD
SCAC
Str. Emile Zola, nr. 6
011847 Bucure?ti

CONCURSUL COMPORT?:
Dou? sec?iuni principale: Adolescen?i (13 – 17 ani) ?i Tinere talente (18 – 23 ani)
Cei mici (pân? în 13 ani) sunt invita?i s? participe într-o sec?iune paralel?, numit? Prima band? desenat?.
Sec?iunile principale sunt divizate pe dou? categorii de limb?: român? ?i francez?.

PREMII:
O excursie cultural? ghidat? în Fran?a oferit? premiantului sec?iunii Tinere talente ce va face o band? desenat? in francez?, publicarea in presa na?ional? a tuturor plan?elor premiate, multe albume de benzi desenate, materiale de lucru ?i premii speciale surpriz?!!!

+ Ateliere de band? desenat? : organizatorii concursului pot invita în liceele de art?, dispuse s? g?zduiasc? un atelier de 2 zile, desenatori profesioni?ti de band? desenat? pentru a prezenta si face benzi desenate cu elevii.
urmariti in continuare http://concursbd.blogspot.com/