Re: Ecouri…

#3508
_Maxim
Participant

Benzile desenate, ignorate de publicul bucure?tean

În weekend a avut loc la Bucure?ti a 16-a edi?ie a Salonului Interna?ional al Benzii Desenate. Evenimentul s-a desf??urat în patru loca?ii: Sala Dalles, Institutul Francez, Libr?ria C?rture?ti ?i Muzeul Na?ional al Filateliei, ?i a fost organizat de Asocia?ia Bedefililor din România, împreun? cu ambasadele Fran?ei, Elve?iei, Danemarcei ?i Asocia?ia “Jum?tatea plin?”. De-a lungul celor patru zile, la Sala Dalles au fost expuse lucr?ri din Congo, Belgia, Canada, Senegal ?i România. S-au prezentat de la cunoscutele benzi Pif sau Tintin pân? la cele mai noi crea?ii. Poate cea mai interesant? parte a expozi?iei a reprezentat-o o serie de schi?e, în original, ale lui Walt Disney, care urm?reau evolu?ia lui Donald R??oiul, de la primele idei pân? la forma final?. De asemenea publicul a putut viziona o scurt? istorie a benzilor desenate, începând cu o carte ap?rut? în 1830 în Fran?a. Cu toate acestea, salonul nu a reu?it s? se impun?. Decalajul evenimentelor fa?? de programul ini?ial a fost dovada unei slabe organiz?ri, iar prezen?a la expozi?ie a fost destul de redus?, probabil ?i datorit? faptului c? majoritatea benzilor prezentate erau în limba francez?. Cu toate c? în România benzile desenate nu mai sunt la mod? cum erau acum câ?iva ani, când o revista cu Rahan valora mai mult decât orice, produc?iile recente, precum seria “Omulan” a lui Matei Branea sau Fredo ?i Pid’Jin create de Eugen Erhan ?i Tudor Muscalu, au reu?it s? se adapteze vremurilor ?i sunt pline de umor. (Radu Nichitescu) AZI
http://serviciipeweb.ro/iafblog/default,date,2006-11-26.aspx

Salonul international de banda desenata de la salla dalles
Am fost azi la Salonul international de banda desenata de la salla dalles – dezamagitor
Doar Tintin – in rest, Rahan, Pif, Asterix si Obelix = lipsa…
Inca o data – dezamagitor!
Weblog post by ‘admin’ on ‘ Salonul international de banda desenata de la salla dalles’
http://detoatesidezicuzi.blogspot.com/2006_10_01_archive.html