Re: in presa

#4113
_Maxim
Participant

Pentru promovarea celei de-a 9-a arte
CREATORI DE BANDA DESENATA SE INTRUNESC LA CONSTANTA

Se caut? noi talente
Cu ocazia organiz?rii Salonului Interna?ional al Benzii Desenate de la Constan?a, în mai 2007, re?eaua Alian?elor franceze din România, Asocia?ia „Jum?tatea plin?“ ?i Editura Corint prezint? concursul de Band? desenat?, în parteneriat cu Ambasada Francez? din România ?i editura Universalis. Acest concurs de crea?ie de band? desenat? este deschis tuturor tinerilor, amatori, ce locuiesc în România, au între 13 – 23 ani ?i nu au lucr?ri de band? desenat? deja publicate în reviste profesionale. Concursul are dou? sec?iuni: adolescen?i 13-17 ani, tineri adul?i 18-23 ani. Se mai acord? premii speciale pentru benzi desenate în limba francez?. Concuren?ii pot trimite o singur? plan?? de band? desenat?, tema fiind „A venit vacan?a“. Plan?a BD trebuie s? fie exclusiv în român? sau francez? ?i vor fi trimise prin po?t? înainte de 15 aprilie 2007 (ultima zi a concursului). La Constan?a, cea mai bun? band? desenat? în francez? de la sec?iunea „Tinere talente“ câ?tig? o excursie cultural? ghidat? prin Paris. Pentru to?i candida?ii selec?iona?i, se anun?? multe albume de benzi desenate, materiale de lucru ?i CD-ROM-uri cu programe utile, publicarea în presa na?ional? a plan?elor bd + premii speciale surpriz?. Mai multe detalii ?i nout??i g?si?i pe blogul concursului: http:// http://www.concursbd.blogspot.com. ?i tot la Constan?a, cu prilejul salonului, vor avea loc ateliere de band? desenat?, la care desenatori profesioni?ti prezint? ?i fac benzi desenate cu elevii.

CUGET LIBER, Constanta, 7 martie 2007
In acest numar Georgiana Voineagu face o scurta prezentare a celei de a 9-a arte in care apare “varful aisbergului Asterix&Obelix” si noii eroi ai benzilor desenate…aceiasi Omulan si Birdy, Fred&Pid’jin, Rom-bran (??) si street art si… o geneza bizara Salonului BD in Romaniai: “Banda desenat? româneasc? este puternic influen?at? de BD francobelgian?, fenomen pe care arti?tii români încearc? s?-l ajung? din urm?, a spus Pre?edintele Asocia?iei Bedefililor din România, Dodo Ni??. În 1990, o mân? de bedefili români s-au reunit la Bucure?ti ?i, numul?umi?i c? nu au acces la festivalul BD de la Angouleme, s-au hot?rât s? fac? un festival în România. Astfel, primul salon a avut loc în 1991, la Palatul Copiilor din Bucure?ti. Apoi, cu sprijinul Ambasadei Fran?ei ?i al Alian?ei Franceze, salonul ?i-a continuat existen?a ?i a fost prezentat la Constan?a, Craiova, Bra?ov ?i Oradea. Limba oficial? a salonului a fost întotdeauna franceza. În România, nu exist? libr?rii ?i biblioteci specializate de band? desenat?; de aceea, salonul este itinerant, dorindu-se atragerea unui alt public de fiecare dat?. În 2006, Salonul Interna?ional de Band? Desenat? a revenit la Bucure?ti, dup? 16 ani, dar nu pentru mult? vreme. Urm?toare edi?ie, din acest an, va avea loc, din nou, la Constan?a. Salonul e deschis oric?ror tendin?e din banda desenat?, adic? ?i comics ?i manga, dar accentul este pus pe BD francobelgian? „pentru c? noi cu asta am crescut”, a explicat pre?edintele Asocia?iei Bedefililor.
E adevarat ca este un salon francofon, ca e itinerant dar mana ceea de bedefili este ca o enigmatica loja francbedefiloasa, iar facand parte din ea atunci, pot sa spun ca nu “am facut un festival romanesc” pentru ca nu ajungeam (si n-am ajuns nici pana acum) la Angouleme.
Iar accentul pus pe BD franco-belgiana are ca efect… marginalizarea celor care nu “au crescut cu ea”. Lucru ce ar trebui acceptat in cadrul unui salon de acest fel si de cei care-l organizeaza si de cei care se cred marginalizati. Daca s-ar dori o updatare, o noua “sincronizare” cu verii nostri francezi, atunci asta sa se faca, forcement, si la nivelul trendurilor, modelor…

Urmeaza un interviu cu Ciubi: “Dac? nu tri?ezi, desenul ?i se supune ?i po?i s? jonglezi cu el”
Mai zice Ciubi: „Nu am încetat o clip? s? m? caut ?i s?-mi redefinesc alegerea. Cu fiecare desen, paleta plastic? s-a remodelat, cum de altfel ?i gândirea plastic? a c?p?tat noi valen?e, modificându-se. Fiecare exprimare grafic? mi-a deschis lumea fascinant? a propriului eu. Puteam s?-mi fiu regizor, scenarist, personaj. Odat? st?pânit cu seriozitate ?i cu profesionalism, dac? nu tri?ezi, desenul ?i se supune ?i po?i s? jonglezi cu el, po?i s?-i dep??e?ti limitele uneori închistate în canoane ?i s?-l duci pân? acolo unde imagina?ia fiec?ruia ne-o permite”.
http://www.cugetliber.ro/Arhiva/martie2007/07/pag 12.pdf

DECI… despre Salon nimic nou!