Re: În vremuri de zaveră

#520
Cristina
Participant

Coane, ce-i homelia asta?
Pare-mi se, c? mare p?s ai matale pe benzizadelele astea cu bandi?i, balauri ?i alte fiare s?lbatice, de îndemânii la zaver? poporul!
Serios acum, nu ?tiu ce s? zic, în?eleg zavistia ?i God knows, îmi place s? fac pe Gic? Contra, dar peste tot ce zici e un val de Don Quixote, vis?tor, âme romantique ?i toate ?lea.
Prea mult zgomot, prea multe f?râmi?e, unul h?is, unul cea, so what?? Identitate?? Unde? Arat?-mi-o c-o m?nânc!
Sunt genuri, subgenuri, taxinomii, defini?ii, stiluri, câte-n lun? ?i-n stele.
Ia?te, nu ia?te, pu?in import?. Dac? se export?, ia?te.
Oricum, istoria bedelii române?ti nu este definit?, nici definitiv?, nici însemnat?, ci doar un r?boj cu date între paranteze. Nu arhive, nu republic?ri, nu discu?ii despre genuri, personaje, stil, influen?e, context. Ce-a fost, cum a fost, ?i de ce?
C? tot sunt la mod? nostalgia, rererevizitarea trecutului, republic?rile, vintage-urile, pe aici pif, rahan, bon, j’ai compris, dar autorii din dic?ionar de ce nu sunt sco?i de la naftalin??!
Eu zic c? aplica?iunea metoadei am fost, am trecut, am r?mas mai trebuie zgând?rat? pu?in cu ceva r?scolire prin epoca de aur, cu definirea unui curent ceva mai mult decât locativul bedeua de la Craiova ?i alte halte. Publicului, cetetorului, îi place s? se dea cu curentul mai la main mai la under, dar se d? cu ce îi ?ade bine.
?i aici interven?ia unui critic mistificator, curator, consilier de imagine ?i fils de pub, all in one, ar putea da cu fasonul pe toat? genera?ia apus? din Bermude.
Cum e cu p?durea ?i copacii???
Este greu s? vezi o continuitate între BD-aua dinainte de ’90, încerc?rile avortate de dup? ?i stilul funky HC, dac? nu cuno?ti evolu?ia genurilor, subgenurilor, a sinesteziei generale. Gaudeamus, banda va fi a str?mo?ilor, str?mo?ilor, str?mo?ilor….
La Mo?i, birjar!