Re: Incidentul cu turbanul

#2880
Cristina
Participant

Drag? Marji,

Sper c? ai ajuns cu bine ?i c? mâncarea din avion ?i-a priit ?i nu te-ai strâmbat prea mult la gustul noului Zam Zam Cola f?r? zah?r. Iubitul notru pre?edinte e foarte preocupat de s?n?tatea poporului s?u. Aici e c?ldur? mare, noroc cu ra?ionalizarea benzinei spre a mai sc?dea nivelul de poluare din ora?.
…………………………………………………………………………………………………….
Mai departe nu ?tiu ce s? scriu. Nici nu îndr?znesc s? intru în mintea unei femei tr?ind în Iran, a unei femei care înc? nu e abrutizat?, care din când în când ridic? capul, care are idealuri, care viseaz?, care transgreseaz? distopia islamic? a?a cum alte milioane de oameni mai aveau timp sa viseze dincolo de cortina de fier, s?pând sistemul încetul cu încetul, Evadare din Alcatraz-style.
Da, am v?zut Persepolis ?i am sim?it prea multe c? mi-ar trebui 1001 de nop?i s? brodez un covor cu toate imaginile ?i senza?iile din film.
Nimic despre film, culori, cum, în ce fel, de ce..
Doar atât:
-doliu, reculegere, reg?sire, împ?care între civiliza?ia oriental? ?i civiliza?ia occidental?;
-mare oboseal?, senza?ia de a fi înc?rcat? de istorie, de-a fi fost martora unui capitol important ?i nu doar o r?sfoire de album de amintiri;
-întoarcere la non?alan?a hedonist? a prezentului occidental.

Ispahan is gone forever.
Timpul s? ard scrisorile persane a venit.

This what you get when you mess with God…

Just for the fun of it http://www.president.ir/en/