Re: Je cherche apres Titine

#2883
Cristina
Participant

Procrastinând, de trei ori procrastinând, s?-mi ajung? efigie pe mormânt, ce altceva s? faci într-o miercuri dup?-amiaz? dac? nu e?ti lefegiu de can?el?rie s? numeri dosarele, la altceva nu te trage a?a, iar înf??urarea în pânza cu rezolu?ie ultrafin? te transform? într-o Penelop? dezabuzat?, p?i, atunci, î?i iei lumea în cap ?i te duci glon? la cinema s? revezi Modern Times, pe care probabil nu l-ai mai v?zut de pe vremea când Delia Budeanu prezenta programul la televizor.
Te duci s? scapi de rutin?, de roti?ele care se învârtesc în dezordine în capul t?u, te duci s? fugi de timp ?i chiar nu te ui?i la ceas înainte de sfâr?itul filmului.
Te duci chiar dac? ?i pe tine te pa?te la col? precaritatea, iar pe alocuri, lucrul în colectivitate, mecanica taylorian? a diviziunii muncii, slujul, ?opoc?iala pe la col?uri, valorile sindicale î?i deduc de la sine din speran?a de via??.
Zici z?u c? mai ai timp s? cotizezi pentru un film într-o miercuri dup?-amiaz?, unde-n sal? nu-s decât câ?iva pensionari cu nepo?eii aferen?i.
Afar? e o lume nebun?, nebun?, nebun? iar aici atomii s-au oprit din mi?care.
Un pur moment de relaxare am tr?it care mi-a readus optimismul la cote maxime.
http://www.imdb.com/title/tt0027977/