Re: Rahan in literatura romana :D

#4152
_Maxim
Participant

…iar el continua, uitînd definitiv de veri?orul lui, s?-mi povesteasc? cum l-a v?zut pe Cristos la telejurnal prin R.F.G. zburînd ?i omorînd nazi?ti, cum a aterizat pe urm? pe cel mai înalt vîrf din lume, unul de 12.826 de metri, cum s-a întîlnit cu L?c?tu? ?i i-a cerut un autograf, cum l-a rugat Ceau?escu s?-l ia ?i pe el sus, acolo, ?i Cristos n-a vrut ?i atunci Elena a chemat toat? armata care a tras cu agheele ?i bazucile, cu tunul ?i cu tancul ?i nu s-a întîmplat nimic, pentru c? pe ?sta nu-l putea omorî decît cu?itul lui Rahan, care a stat dou? zile ?i dou? nop?i într-un pahar cu sînge de antilop? amestecat cu venin de viper?.
Filip Florian, Matei Florian
B?iu?eii
Editura Polirom, 2006
http://serviciipeweb.ro/iafblog/default,date,2006-11-26.aspx

Literatura, adic? succesiunea mare ?i frumoas? de autori ?i perioade, strîns?-n coper?ile unei istorii ?i bun? de povestit nepo?ilor, nu însemna nimic pentru mine. Uitam imediat tot ce debitam la curs ?i nu ?tiam cum s? ajung mai repede acas?, s? m? bucur de colec?ia mea de Pif-uri. Îmi lipseau doar cîteva numere, pe care le c?utam cu pasiunea ?i nebunia colec?ionarului. Umblasem prin toate anticariatele, vînz?torii deja m? cuno?teau, îmi deschideau u?a prin spate, s? intru direct la teancuri. Iubeam benzile desenate, m? reg?seam în lumea cauciucat? a Castravetelui Mascat ?i sim?eam bucurii inimaginabile în c?l?toriile transatlantice ale lui Corto Maltese. Îmi pl?ceau slipul de piele al lui Rahan ?i bîta noduroas? cu care Gardianul-?ef îl urm?rea pe L鯮 Aveam 38 de ani, ma?in?, o slujb? stabil?, o femeie adev?rat? lîng? mine ?i tot ce m? fascina era slipul de piele al lui Rahan!

Fire?te, a?a cum sus?in doctorii, de la Dr. Justice la Arcadie Percek, toate mi se tr?geau din adînciturile copil?riei. Fusesem un pu?ti nervos, singuratic, t?cut, dar cu ochii deschi?i la ce se întîmpla în jur. Prea larg deschi?i, dac? m? întreba?i pe mine Ion Manolescu
Derapaj
Editura Polirom, 2006
http://atelier.liternet.ro/arhiva/4079/Ion-Manolescu/Derapaj.html