Re: SESIUNEA HELION

#3585
_Maxim
Participant

SESIUNEA HELION
edi?ia a XXI-a
vineri-sâmb?t?, 11-12 mai 2007

invita?i de onoare Dan Dobo? ?i Virgil Stanciu

Programul manifest?rii
vineri, 11 mai 2007
ora 16.00 … Vernisajul expozi?iei de arte vizuale
prezint? Florin Leodor D?nil?
ora 16.30 … Fenomenul religios în s.f.-ul contemporan – comunic?ri
moderator Ciprian Baciu
ora 18.15 … Sf. Augustin ?i ideea de progres
prezint? scriitorul Dan Dobo?
ora 18.45 … Spa?ii magice
prezint? Adrian Bancu
ora 20.00 … Party (intrare cu tax?)
ora 21.00 … Premierea câ?tig?torilor concursului de traduceri
pre?edinte juriu prof. univ. dr. Virgil Stanciu
sâmb?t?, 12 mai 2007
ora 10.00 … Rolul cercet?torului ?i accesul liber la cunoa?tere
prezint? ?tefan Tiron
ora 10.30 … Identit??i ale exploratorului spa?ial – comunic?ri
moderator Lucian-Vasile Szabo
ora 12.30 … Concluziile sesiunilor de comunic?ri
ora 17.00 … Un spectacol ratat
adaptare scenic? dup? Daniil Harms
regia Cristi Br?toiu
în sala Teatrului pentru copii ?i tineri Merlin
(Bdul Carol I, fost Tinere?ii)

Sala Orizont, Pia?a Sf. Gheorghe, nr. 3, etaj 1, deasupra B?ncii Transilvania
http://www.arsfan.ro/