Re: Singuri într-o barcă

#4238
Cristina
Participant

Apropo de Lewis, king of irony ?i s?mân?? de scandal, c?ruia nu-i e fric? s? zboare f?r? para?ut?, ?i care nu trebuie luat cu mânu?ite ?i mânu?ele, iat? un interviu care a ocupat câtva timp, anul trecut, conversa?ia de salon a criticului-miticului de debandada desenat?.
Sunt cuvinte grele, care lovesc în plex o profesiune putrezind?, îngâmfat?, politizat? ?i nes?tul?.
http://int13.net/france/images/trondheim/trondheim-20min.jpg
Un fragment dur ?i cam “karcher”izant (v.incidentul Sarkozy). ?i totu?i:

J’aimerais bien nettoyer l’univers de la bande dessinée des pseudo-journalistes qui n’y connaissent rien. Je crois que le temps des consensus mous est fini, pour la BD et pour le reste.

Adic?telea: “Mi-ar pl?cea s? descotorosesc universul benzii desenate de pseudo-jurnali?tii care n-au habar. Cred c? s-a terminat vremea afinit??ilor fragede pentru banda desenat? dar ?i pentru orice altceva.”
….S? fie oare o solu?ie final??!!!
A urmat o pletor? de scrisori ucig?toare care cereau trimiterea în exil, surghinuirea cu indiferen?a dar ?i alipirea la stâlpul infamiei a p?gânului Trondheim, din când în când ceva voci împ?ciuitoare, dup? care silen?ium, c?ci aten?ia forumului suprem criticesc s-a mutat asupra unor probleme mai grave pe ordinea de zi, recte, scandalul caricaturilor Mahomet.
Câinii latr?, caravana trece…barca pe valuri plute?te…