revista HELION

 • Acest subiect are 132 de răspunsuri, 11 voci și a fost actualizat ultima dată acum 2 ani, 8 luni de gewaddend.
Vizualizare 15 articole - 76 la 90 (din 133 în total)
 • Autor
  Mesaje
 • #3592 Răspunde
  _Maxim
  Participant

  A aparut Almanahul estival Anticipatia 2007, editat de colegii de la cenaclul Helion, structurat pe traditionalele sectiuni de fandom: ipoteze extraordinare, lumea romaneasca, selectie Helion, mapamond, umor, fenomenul OZN. Semneaza, in acest numar (in ordinea aparitiei): Constantin Cozmiuc, Ovidiu Petcu, Mircea Oprita, Rudi Kvala, Romulus Barbulescu si George Anania, Gheorghe Sasarman, Andrei Graceff, Victor Martin, Laurentiu Nistorescu, Mircea Badut, Costel Babos, Romulus Popovici, Cristian N. Ghinea, Lucian Vasile Szabo, Marcel Luca, Ovidiu Pecican, Mihai Alexandru, George R. Martin, Valentin Iordache, Marian Mirescu, Traian Urdea, Robert Simon, Sorin Anghel, Adrian Bancu, Florin Sarbu. Redactor sef – Cornel Secu, redactor sef adjunct – Florin Leodor Danila.
  laurentiunistoresculugoj [yahoo.com]

  #3593 Răspunde
  _Maxim
  Participant

  A aparut si revista Pro-scris, unde se afla doua cronici la almanahul science fiction 2007 (primul, din decembrie 2006)
  „Farmecul discret al restaura?iei” de C?t?lin Ionescu
  http://proscris.110mb.com/Ps47-50/cat47h.htm
  Încercînd s? m? dumiresc asupra Almanahului Science Fiction 2007 realizat de clubul Helion din Timi?oara cu „sprijinul major” al cîtorva reprezentan?i de seam? ai „anticipa?iei române?ti actuale”, îmi aduc aminte de dou? broshuricutze al c?ror aspect mi-a amintit de primele numere C.P.S.F. citite de mine (1970).
  În vara anului trecut, în drum spre o ie?ire duminical? la iarb? verde, am descoperit cu pl?cut? uimire, la un chio?c RODIPET, numerele 575 ?i 576 din C.P.S.F. Anticipa?ia. Am trecut cu vederea coper?ile anacronice ?i… pl?cerea mi-a fost spulberat? de adun?tura de prelu?ri, retip?riri ?i texte vechi – unele de cel pu?in 10 ani. C?r??el-isme.
  Încerca?i s? v? imagina?i ce simte un copil care vede pr?jitura favorit? ?i cînd o gust?, stupoare, guri?a i se umple de rînced ?i de acru ?i… Exact a?a m-am sim?it eu. Are rost s? mai discut?m de minusurile ?i prostiile realizatorilor? Frac?iuni de secund? fusesem alarmat c? îmi lipsesc numerele 569 .. 574, întindeam mîna spre telefonul mobil s? sun un prieten din Bucure?ti… Ulterior am verificat adresa sitului http://www.anticipatia.kogaion.ro. Am primit un „403 forbidden” sec ?i am încadrat erata de pe ultima pagin? a num?rului 576 la umor negru. C.P.S.F. a murit. Asta e.
  Almanahul Science Fiction 2007este realizat de un grup de oameni cu experien?? – ?i editorial? ?i de fandom – nominaliza?i pe pagina cu sumarul ?i adresele redac?iei. Celor complexa?i c? nu cunosc semnatarii articolelor, pove?tilor ?i coper?ilor, le recomand s? apeleze la redac?ie prin email sau prin telefon – almanahu’ nu con?ine astfel de date.
  Adev?rul este c? realizarea unui almanah science-fiction în aceast? Românie supraaglomerat? de oferte editoriale F & SF este un act de curaj. Probabil c? din acest motiv echipa a încercat s? atrag? cititorii cu o metod? oarecum inedit?: intrigarea cititorului documentat. Mea culpa: nu am idee cum s-au gîndit la ceilal?i posibili cititori/cump?r?tori ?i nici m?car dac? s-au gîndit.
  Publicitatea din http://www.roSFonline.ro începe cu „primul almanah SF de dup? revolu?ie” ?i ceva mai încolo se adaug? „un produs 100 % Helion”. La urma urmelor crede?i c? celelalte almanahe (Nautilus (2001), Solaris (2003), Anticipatia (8 apari?ii în perioada 1990 .. 2000) ?i parc? ?i un ?tiin?? ?i Tehnic?) au fost SeFe? Citi?i-l pe ?sta ?i mai vorbim.
  În editorial se precizeaz? c? Almanahul Science Fiction 2007 a fost realizat cu „sprijinul major” al cîtorva reprezentan?i de seam? ai „anticipa?iei române?ti actuale” ?i c? aceast? edi?ie „este probant? pentru crea?ia s.f. româneasc?”. Pe cale de consecin??, cititorul documentat, distras de utilizarea „s.f.” ?i „anticipa?ie” ca sinonime, î?i va introduce ideea-fitil c? ??tia-s „greii”, ceilal?i reprezentan?i nefiind nici „de seam?”, nici „reprezentan?i” ?i poate nici „majori”. ?i va achizi?iona 3 exemplare, unul pentru acas?, unul pentru tramvai (metrou, tren, bus, taxi etc.) ?i unul pentru ?ef.
  Almanahul începe – în buna tradi?ie a almanahurilor Anticipa?ia – cu un set de articole aproape ?tiin?ifice, menite s? debusoleze orice alt? încercare a cititorului de a r?mîne uimit de vreo poveste fantastic?, continu? cu con?inutul ?i se încheie apoteotic, cu 20 de pagini pentru rebusi?ti.
  Iar cirea?a de pe tort o g?si?i pe coperta 4 unde sîntem invita?i s? c?ut?m „din timp” edi?ia estival? care „apare în mai 2007” (?i în care, cine ?tie, poate vom g?si textele premiate la Atlantykron).
  28.01.2007
  PS. Sper c? v-am transmis ?i vou?, cititorilor rîndurilor de mai sus, senza?ia amestecat? cu care m-am procopsit ?i pe care nu o doresc nim?nui.

  #3594 Răspunde
  _Maxim
  Participant

  …si „Farmecul discret al restaura?iei” de C?t?lin Ionescu
  http://proscris.110mb.com/Ps47-50/cat47h.htm
  Dup? reintrarea în for?? în anul 2006 în peisajul science fiction românesc a revistei Helion, (4 numere ap?rute) almanahul clubului timi?orean cu acela?i nume a fost a?teptat cu mare interes. O anume campanie de marketing l-a precedat, almanahul avea s? fie distribuit dup? lansarea mediatizat? (de fapt dou? lans?ri, una în Timi?oara ?i alta în Bucure?ti) prin Rodipet (l-am v?zut ?i eu la câteva chio?curi de ziare din Bucure?ti) ?i nicidecum în cerc restrâns sau numai la comand?. Ceea ce însemna, foarte simplu, c? realizatorii mizau pe un succes comercial, pe care nu-l putem judeca f?r? a ?ti tirajul ?i câte exemplare s-au vândut. Prin simpl? extrapolare îns?, m? îndoiesc c? un Almanah science fiction s-ar vinde în România în multe mii de exemplare f?r? probleme – dar mi-ar face pl?cere s? m? în?el… Oricum, nu vom vorbi în cele ce urmeaz? de succesul comercial.
  La prima vedere, coperta e deconcertant?. Nu se specific? nic?ieri c? este vorba de Clubul Helion, ci doar de un Almanah Science Fiction 2007. Evident, realizatorii ?intesc mult mai departe: brand-ul Helion reprezint? implicit o autoritate na?ional? în materie, preluând, t?cut dar ferm, ?tafeta din mâna fostului Almanah Anticipa?ia – dar despre acest lucru vom vorbi ceva mai târziu. Editorialul semnat de Cornel Secu se mul?ume?te s? traseze o traiectorie ascendent? în science fiction-ul românesc, plecând direct de la starea science fiction-ul românesc, ajungând la Clubul Helion ?i l?rgind apoi cercul colaboratorilor Almanahului cu numele câtorva reprezentan?i de seam? ai anticipa?iei române?ti prezen?i în paginile volumului. În cele din urm?, Cornel Secu precizeaz? clar inten?iile:
  „Aceast? prim? edi?ie a Almanahului Science Fiction este probant? pentru crea?ia s.f. româneasc?, chiar dac? nu s-a putut realiza o cuprindere exhaustiv? a tuturor personalit??ilor reprezentative ale s.f.-ului românesc contemporan.”
  Dup? editorial urmeaz? cuprinsul ?i în josul paginii 3 g?sim caseta de redac?ie: redactor-?ef Cornel Robu, redactor-?ef adjunct Florin Leodor D?nil?, apoi o list? de colaboratori speciali, prezentarea grafic?, coperta, etc, etc. Nu m? pot opri s? nu m? întreb, retoric de bun? seam?, ce înseamn? de fapt termenul de „colaborator special”? O categorie superioar? „colaboratorul comun”?… Dar s? nu divag?m.
  Almanahul este structurat pe mai multe capitole: Ipoteze extraordinare, Lumea româneasc?, Coresponden?e speciale, Mapamond SF, Umor SF, Fenomenul OZN, Univers rebusistic. O structur? care de la o prim? privire pare inegal?: capitolul OZN cuprinde un singur material, de 3 pagini, semnat de Adrian Bancu. Greu de spus de ce nu a fost incorporat capitolului de început, Ipoteze extraordinare.
  Primul material al almanahului, „Teleportarea ca transfer ordonat de spa?iu-timp”, este îns? un serios punct minus. Textul lui Ovidiu Petcu este surprinz?tor de slab: lung peste m?sur?, plicticos, inconsistent… Un singur exemplu:
  „În procesul cunoa?terii, fiecare nou? cucerire dezv?luie un mereu mai larg spa?iu de necunoscut, n?scând frust?ri ?i spaime. Partea bun? e c? m?car ?tim „cum st?m”. A?a am în?eles c? nu vom vedea niciodat? adev?rata „culoare” a corpurilor din jur, ?i asta pentru c? ochiul prime?te doar lumina reflectat? de ele; îns?, prin aceast? eliminare, putem aprecia proprietatea respectiv?, de?i nu este util? biologic.”
  Ce a?i în?eles de aici (am dat tot paragraful pentru a nu fi acuzat c? scot din context)? C? adev?rata culoare o au doar „sursele luminoase”? C? prin aceast? eliminare (care eliminare?!) putem aprecia c? exist? o culoare absolut?? Ce nu este util? biologic, culoarea?! (Nu doresc num?nui s? traiasc? într-o lume de gri… ) Colac peste pup?z?, textul a fost ?i în câteva rânduri prost cules, de pild? la pagina 7, ultimul paragraf pe coloana din dreapta, în loc de 1015 km este scris 10-15 km, pagina 8, tot ultimul paragraf pe coloana din dreapta, în loc de litera greceasc? pi apare altceva – ceea ce duce logic la constatarea c? materialul a plictisit în egal? m?sur? ?i redactorii ?i corectorii… ?i ca s? termin capitolul teleport?rii, într-un gest absolut incalificabil, acela?i material este „teleportat” de editorii clubului Helion ?i în recenta apari?ie Biblioteca Nova.
  Ce are „buletinul de teorie, critic? ?i istorie a literaturii” Biblioteca Nova (num?rul 1, septembrie 2006) cu plictisitorul material cu care se deschide Almanahul Science Fiction 2007, nu cred c? poate explica cineva, cu atât mai pu?in Lucian-Vasile Szabo, în editorialul s?u intitulat „Biblioteca Nova, un ghid în universul science fiction”, un material în general valabil (de?i exist? anume omisiuni, dar nu despre Biblioteca Nova discut?m în prezentul material), cu un singur amendament: nu se aplic? decât într-o propor?ie mult prea redus? num?rului curent al Bibliotecii Nova, care în afar? de texte axate pe tema buletinului, critica literar?, con?ine nea?teptat de mult? umplutur? (4 texte referitoare la sesiunea Helion despre teleportarea ?i reorganizarea materiei, 2 texte despre civiliza?ii ?i ora?e disp?rute, câteva relu?ri din arhiva revistei Helion – Lucian Ionic?, 1982 ?i Cornel Robu, 1990)… Din p?cate num?rul 1 al seriei nou? Biblioteca Nova este extrem de neconving?tor.
  Dar s? ne întoarcem la Almanahul Science Fiction 2007. Aproape tot capitolul de Ipoteze extrordinare cuprinde texte îndoielnice, de pild? „Un virus mult prea ciudat”, sub semn?tura lui Lucian Negru?iu este mai degrab? o ridicol? povestire SF decât un material non-fiction.
  Partea de proz? româneasc? propune un sumar mult mai omogen, aici g?sim texte semnate, în ordinea apari?iei de Cotizo Draia, Mircea Opri??, D?nu? Ungureanu, Dan Meri?ca, Costel Babo? & Lavinia Mo?oc, Victor Martin, Gheorghe S?s?rman, Marian Mirescu, Lucian Meri?ca, Cristian Teodorescu, Cezar Mazilu, M?d?lina Mazilu, Vlad-Romeo Frânghiu, Marian Tru??, Constantin Cozmiuc, Sorin Francis, Mircea B?du?, Traian B?dulescu & Maria Ciochin?, Mihnea Columbeanu, Andrei Gaceff. Se observ? polarizarea acestui capitol cu numele „grele” la atac, pentru ca mai la coad? s? apar? ?i genera?ia „mai pu?in cunoscut?”… Impresia general? este pozitiv?, grupajul este omogen, ba chiar axat pe o anume orientare de critic? la adresa societ??ii române?ti contemporane…
  Plusul l?sat de capitolul de proz? româneasc? este rapid contrabalansat de Coresponden?ele speciale care amestec? impresii de reporter de la conven?ii science fiction europene ?i americane (semnate de Lucian Meri?ca ?i Dacian Vâlcu) cu eternele osanale ale „insulei” Atlantykron semnate de Traian B?dulescu care reia cu aceast? ocazie neschimbatul s?u articol omagial în manier? cronologic?.
  Urmeaz? un mic capitol Mapamond SF, în care întâlnim texte semnate de Herbert Franke, Babits Mihály, Ian Watson & Roberto Quaglia, Csáth Géza, Ugo Malaguti ?i Jean-Pierre Laigle.
  Un nea?teptat capitol de umor urmeaz?, în care întâlnim, proze scurte semnate de Mircea Opri??, Cristian Loghin cu ?i f?r? Marian Mirescu, Victor Martin. Textele îns?, sunt vag umoristice, construite mai degrab? în stil parodic protestar la adresa anumitor aspecte sociale române?ti – ?i întregind, în felul acesta, capitolul de proz? româneasc?, unde le-ar fi fost de altfel locul. Ultimele capitole sunt Fenomenul OZN ?i Univers rebusistic ?i care nu fac decât s? accentueze impresia de pagini de umplutur?…
  Un alt element pregnant – ?i extrem de nepl?cut – care sare imediat în ochii unui cititor „senior” este asem?narea, în form?, cu defunctul Almanah Anticipa?ia, editat ani de-a rândul de Revista ?tiin?? ?i tehnic?. De altfel aproape totul pare a fi copiat dup? macheta Almanahului Anticipa?ia. Pân? ?i structura de capitole este similar? cu cea a Almanahului. Ca ?i cum, în mod con?tient, prin form?, nume ?i con?inut, acest Almanah Science Fiction ar fi continuatorul de drept al „tradi?iei” Almanahului Anticipa?ia, ?i aceast? similitudine reprezint? totodat? „omagiul” unei structuri imuabile. Numai c?, din p?cate, aceast? dorin?? de „omogenitate” este extrem de discordant?. Pentru c? Almanahul Anticipa?ia a fost gândit ca entitate în anii 80, în plin cult al personalit??ii ceau?iste, adic? o perioad? neagr? a culturii române, atent controlate de puterea comunist?. Faptul c? în Almanah s-au strecurat ?i texte admirabile, unele chiar cu puternic? tent? anti-totalitar? este remarcabil pentru vremea respectiv?, dar insuficient în sine. De altfel edi?iile post decembriste ale Almanhului p?c?tuiesc, în majoritate, printr-o încercare mai degrab? ridicol? de a urma aceea?i re?et? – care p?rea excelent? într-o lume totalitar?, dar insuficient? ?i chiar retrograd? într-o lume liber?. Cu atât mai ciudat? este aceast? reîncercare de a reînvia acum spiritul Almanahului Anticipa?ia, cu acelea?i „umpluturi” care te duc cu gândul la jalnicele încerc?ri de educare ?i formare a omului nou – pentru c? realmente nu în?eleg de ce Almanahul Science Fiction se deschide cu penibilul articol despre teleportare, care nu are nimic de-a face cu literatura science fiction-ul…
  De altfel, într-un mod mai degrab? paradoxal, înclina?ia spre trecut nu este str?in? spiritului science fiction-lui românesc: reînvierea Colec?iei Povestiri ?tiin?ifico-Fantastice din anii 90, de c?tre aceea?i redac?ie a revistei ?tiin?? ?i tehnic? s-a f?cut în forma numerelor ap?rute în perioada anilor 1956 – 1963. Sigur c? cineva ar putea obiecta, bine, dar science fiction-ul a fost în acea perioad? porti?a de sc?pare din „sp?l?tura de creier” f?cut? pe toate canalele de propaganda comunist?. Da ?i nu, lucrurile nu sunt atât de simple. Pentru c?, în acela?i timp, literatura ?tiin?ifico-fantastic? a fost purt?toarea propagandei ateiste ?i a ideilor utopice socialiste, care în cele din urm? s-au dovedit extrem de nocive societ??ii române?ti.
  ?i privind la rece Almanahul Science Fiction 2007 ?i numele realizatorilor ?i colaboratorilor se mai observ? un lucru, mai degrab? îngrijor?tor: con?inutul „valabil” al almanahului, abia dac? dep??e?te con?inutul echivalent al unei reviste Helion, restul fiind o materiale mai mult sau mai pu?in de conjunctur?. În ciuda numelor unor colaboratori din toat? ?ara, Almanahul Science Fiction d? o m?sur? destul de exact? a însingur?rii la care a ajuns Clubul Helion în România – un fapt pe care personal l-am observat cu triste?e de mai mult? vreme, f?r? s?-i în?eleg adev?ratele motiva?ii. Ori, în aceste condi?ii, aplecarea c?tre trecut devine un soi de gest reflex. Sigur c?, într-o lume literar? liber?, chiar ?i nostalgia restaura?iei î?i are un anume farmec discret. Cu condi?ia s? nu fie decât o interesant? lec?ie despre cum nu trebuie construit viitorul de care se preocup? literatura science fiction ?i nicidecum un model demn de urmat…

  #3595 Răspunde
  _Maxim
  Participant

  Urmatorul HELION va fi unul dublu si cu multe bedele:D
  Saptamana asta intra in tipografie.

  Be prepared…
  BE VEEEERRRYY PREPAAAARRED 😈

  #3596 Răspunde
  DreamWave
  Participant

  E-n drum spre tipografie!


  Un num?r dublu, fierbinte ca toiul verii.
  Iat?-i cuprinsul:
  COPERTA 1 de Robert ?imon (The Dream)
  COPERTA 4 de Marian Mirescu (Iluzia)
  EDITORIAL – Cornel Secu: O minim? exigen??
  LABORATOR
  Costel Babo?: Povestea popii din Columbari
  Lucian-Vasile Szabo: Cu micul yoboro la sex shop
  Lauren?iu Mate?: Barajul
  Victor Martin: Fântâna
  Roxana Brînceanu: Animalul lui
  ALTERNATIVE
  Bogdan Aldea: Mit ?i science fiction
  M. A. Christi: Despre arta ?i pl?cerea scrierii în termeni (3)
  Victor Marian: Conceptul de lume posibil?
  DEBUT R?zvan Buz: Întâlnire pe Ticernia
  CONTRAPUNCT
  Ciprian Baciu: A fi sau a nu fi… android
  Ciprian Baciu: B?t?lia pentru Marte
  Ciprian Baciu: Oamenii ?i restul
  MERIDIAN
  Ian Watson: În lumea larg?
  PO?TA REDAC?IEI
  Liviu Ronca: R?spunsuri
  ARHIVA HELION
  Silviu Genescu: Varianta Shakespeare
  Mihail Gr?mescu: Înc? o dat?
  Cotizo Draia: Obsesie final?
  Alexandru Ungureanu: Lera cea adev?rat?
  RADAR
  Cornel Secu: Neica Nimeni ?i Sfârâiacul
  BAND? DESENAT?
  Marian Mirescu: Speculum
  Marian Mirescu: Frukt
  Cristian Loghin: Domnul X
  Ion Ioachim Stroe: Wanda
  Victor Drujiniu: Taina
  Valentin Neac?u & Nicolae Florin Radu: Visul
  GRAFIC? de Andrei Neagu & Egil Rokhner

  #3597 Răspunde
  _Maxim
  Participant

  Site updatat:
  http://www.arsfan.ro/
  The truth is out there
  Be there 😆

  #3598 Răspunde
  Spoitoru
  Participant

  a iesit din tipografie?
  asteeeeeptam…… 😀 !!!

  #3599 Răspunde
  _Maxim
  Participant

  E pe piata. In chioscurile Rodipet. Gras (numar dublu) si frumos (multa grafica si bedele)… 😆

  #3600 Răspunde
  Spoitoru
  Participant

  😀 dadada e din ce in ce mai bine…
  cat despre bedeaua mea la care am colaborat cu valentin neacsu(la debut)
  omu deja a mai facut una pe care mi-a trimis-o la inkuit. 😛

  #3601 Răspunde
  DreamWave
  Participant

  Ce mai, deja e uzina… 😆

  #3602 Răspunde
  _Maxim
  Participant

  DRUM BUN, Coco! Dumnezeu sa te-odihneasca!
  Constantin Cozmiuc (1952-2007)

  azi, 25 octombrie, inmormantarea

  #3603 Răspunde
  _Maxim
  Participant

  Sâmbata, 27 octombrie 2007, începând cu ora 11, la libraria Carturesti
  (str. Mercy) va avea loc sedinta de deschidere pe 2007/2008 a clubului Helion, cu urmatoarele puncte pe ordinea de zi:
  – Drd. fizician Marius Chirita prezinta Univers exterior, univers interior, certitudini si întrebari
  – Stabilirea calendarului Helion pe urmatoarele luni.
  Presedinte Cornel Secu, vicepresedinte Lucian V. Szabo
  Daniel Botgros
  dbotgros [at] sud-vestul.ro

  #3604 Răspunde
  _Maxim
  Participant

  Se pregateste numarul DUBLU din noiembrie.
  In decembrie va aparea Almanahul SCIENCE FICTION 2009.
  Artistii sunt chemati sa contribuie cu ilustratii si cu BD.

  syndicart.promotion [at] gmail.com
  helion [at] arsfan.ro
  florinleodor [at] yahoo.com

  #3605 Răspunde
  _Maxim
  Participant

  În data de 5 noiembrie 2007, în prezenta unui juriu format din Szabo Lucian-Vasile (presedinte), Secu Cornel (membru) si Florin-Leodor (membru), s-au stabilit rezultatele finale ale Concursului de SF Helion 2007
  Premiul I – Cristian Teodorescu (Bucuresti) pentru
  povestirea „Kandru”
  Premiul al II-lea – ex aequo: Cezar Mazilu (Pitesti) pentru povestirile „Gurgui” si „Casa nebunilor”
  Premiul al II-lea – ex aequo: Calin Furtun” (Buzau) pentru povestirea „Lumea arde ca o flaca alba”
  Premiul al III-lea – ex aequo: Valentin Neacsu (Cluj Napoca) pentru schita „Cele trei morti ale lui Steve Irwin”
  Premiul al III-lea – ex aequo: Maria Popescu Butucea (Bucuresti) pentru povestirea „Intoxicatia. Investirea de Novice”
  Premiul al III-lea – ex aequo: Ionut Caragea pentru povestirea „Penitenciarul”
  Mentiuni speciale:
  Cristian Mitran pentru povestirea „Zbor”
  Ruxandra Sahanagiu pentru povestirea „Sfârsitul lunii”
  Robert Coller pentru povestirea „Dincolo de cer, praful”

  #3606 Răspunde
  _Maxim
  Participant

  CLUBUL HELION va invita sambata, 15 decembrie, ora 11, la Libraria Carture?ti (str Mercy 3) la intalnirea saptamanal? a cenaclului, unde vom citi proza sf alaturi de Cristian Vicol. Dupa un ceai cald, vom intoarce impreuna prima pagina a Almanahului Science Fiction 2008.
  Presedinte,
  Cornel Secu

Vizualizare 15 articole - 76 la 90 (din 133 în total)
Răspunde la: revista HELION
Informația ta: